algemeen > inleiding

Inleiding

Chirofonetiek is een therapie die werkt met de klanken uit de taal. Elke gesproken klank heeft een eigen luchtvorm, een karakteristieke stromingsvorm. Op basis hiervan zijn de specifieke chirofonetiekvormen ontwikkeld die op de huid van rug, armen of benen worden gestreken. De handen (cheires) van de therapeut volgen de wetmatigheden van de klanken (fonetiek). Degene die behandeld wordt, neemt zo via het gehoor en via de huid tegelijkertijd klank- en tastindrukken waar.